עבירות מין בקטינים

עבירות מין בקטינים

חובתה של מדינת ישראל היא להגן על שלומם הפיזי והנפשי של ילדיה. ולכן, החוק במדינת ישראל מחמיר מאוד עם כל סוג של התעללות בקטינים. כאשר הורה נתפס כשהוא מכה את ילדו, בית המשפט יכול לפסוק עליו 3-7 שנות מאסר. וגם אם ירחם עליו בית המשפט, הרי שההורה יהיה נתון למעקב קפדני של הרווחה. ולכן, כאשר משטרת ישראל תופסת חשוד בהתעללות בקטינים, העונש שייגזר עליו אם יימצא אשם, יהיה כבד מאוד. יש לזכור, שקטין שבוצעו בו עבירות מין, עלול לשאת צלקת קשה נפשית לכל חייו.

מה עונש המאסר על ביצוע עבירת מין בקטין?

בית המשפט אינו מרחם על נאשמים שביצעו עבירות מין בקטין. העונש שיוטל על הנאשמים יהיה חמור מאוד. בית המשפט יכול לגזור עד 20 שנות מאסר למבצע עבירות מין בקטינים. בנוסף לשנות המאסר המוטלות, יכול בית המשפט לחייב את הנאשם לתת פיצוי למשפחתו של הקטין. בגלל החומרה של עבירה זו, יכול הקטין להגיש תביעה בבית משפט במשך 10 השנים שלאחר ביצוע המעשה.

עונש על אונס קטינה.

החוק מחמיר על ביצוע מעשה אונס בקטינה, גם אם המעשה נעשה מרצון. העונש המרבי על אונס קטינה בנסיבות לא מחמירות- הוא 16 שנות מאסר. העונש על אונס קטינה בנסיבות מחמירות, הוא 20 שנות מאסר. מהן נסיבות מחמירות? כאשר הקטינה מוגבלת בשכלה או בנפשה. או כאשר המבוגר אנס קטינה שהוא אחראי עליה. כאשר נגרם לקטינה נזק גופני או כניסה להיריון, ייחשב המעשה כ"אונס בנסיבות מחמירות", והעונש שייגזר יהיה 20 שנות מאסר.

ענישה על ביצוע מעשי סדום בקטינים.

כאשר בית המשפט גוזר עונש על נאשם בביצוע מעשי סדום בקטינים, הוא מבדיל בין עובדים בתחום הטיפולי שביצעו מעשי סדום בקטינים בגילאי 16-18, לבין ביצוע מעשי סדום בקטינים מתחת לגיל 14. כאשר נאשם נתן טיפול סוציאלי או פסיכולוגי לקטינים וביצע מהם מעשי סדום, העבירה תוגדר כ"ניצול יחסי מרות". אולם, על ביצוע מעשי סדום בקטינים מתחת לגיל 14, העונש מחמיר ביותר. על ביצוע בנסיבות רגילות- העונש המרבי הוא 16 שנות מאסר. על ביצוע מעשי סדום בנסיבות מחמירות- העונש הוא 20 שנות מאסר.

פגעו בקטנים היקרים לכם? פנו לעורך דין מקצועי!

כאשר קטין או קטינה נפגעים מביצוע עבירות מין, לא תמיד תמהר המשטרה לחקור ישר. גם לפרקליטות יקח זמן עד שתגיש כתב אישום. ולכן, כדאי להוריו של הקטין או הקטינה לפנות לעורך דין מקצועי, אשר יקח את הטיפול לידיו. עורך הדין ידאג שאכן יוגש כתב אישום. בנוסף, יצרף עורך הדין תביעת פיצוי כספי כנגד הנאשם. כאשר עורך דין מקצועי מייצג את הקטינים הנפגעים בבית המשפט, פעמים רבות מקבל הנאשם את מלוא עונש המאסר, ומחויב לשלם פיצוי כספי גדול.